fun88
FUN88 กับคำจำกัดความก่อนการลงทุน
กรกฎาคม 24, 2017
ข้อดีของการเล่นเกมส์ออนไลน์กับ FUN88
สิงหาคม 1, 2017

เรียนรู้เงื่อนไขก่อนใช้บริการ FUN88


สำหรับผู้ที่สนใจเข้าใช้บริการเว็บไซต์ของ FUN88 ทุกคน สิ่งสำคัญที่สุดนั่นก็คือการเรียนรู้เกียวกับเงื่อนไขการเข้าใช้บริการ รวมถึงการสมัครสมาชิก FUN88 อย่างละเอียดถี่ถ้วน  โดยบทความของเราได้ทำการรวบรวมเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้บริการมาให้ผู้ที่สนใจให้เข้าใจได้ง่าย ๆ  ดังต่อไปนี้

ทางด้านความรับผิดชอบของผู้สมัครใช้บริการ

 • ผู้สมัครจะต้อง ไม่ใช้หรือเข้าถึงเว็บไซต์,บริการ, ซอฟต์แวร์ และ/หรือข้อมูลของFUN88 เพื่อจุดประสงค์ใดๆ ที่ไม่ถูกกฎหมาย
 • ผู้สมัครจะต้อง ไม่เข้าถึงในข้อมูลที่เป็นข้อห้าม และ/หรือ ฝ่าฝืนข้อตกลง และเงื่อนไขเหล่านี้ ที่สำคัญตามที่ได้กำหนดไว้
 • ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่ได้ดำเนินการภายใต้ชื่อ รหัสผู้ใช้หรือหมายเลขบัญชีของท่านโดยรับรู้หรือไม่ก็ตาม ซึ่งหากมีเหตุเกิดการสูญเสียที่เกิดขึ้นจากบุคคลที่สามผู้เข้าใช้ข้อมูลดังกล่าว ทางเว็บไซต์จะไม่มีการคืนเงินให้อย่างเด็ดขาด และผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับค่าเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นอีกด้วย
 • ผู้สมัครจะต้องไม่ชักจูง หรือทำการอัพโหลด แจกจ่ายโปรแกรม, ไฟล์ หรือข้อมูลของFUN88ในทางทุจริต รวมถึงไม่กระทำการใดที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์, ซอฟต์แวร์, บริการ และ/หรือ ทางเว็บไซต์ FUN88

ทางด้านข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัครใช้บริการ

 • ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในฟิลิปปินส์, เยอรมัน, สหรัฐอเมริกา, สิงคโปร์ , มาเลเซีย , ตุรกี, ไต้หวัน, หรือเขตพื้นที่อื่นตามอำนาจศาลและกฏหมายควบคุม ตามช่วงเวลาที่เรากำหนด
 • ผู้สมัครต้องทำการสมัครและดำเนินการด้วยตนเอง และไม่ใช่ชื่อของผู้อื่น
 • ผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกควบคุมหรือจำกัดความสามารถทางกฏหมาย และไม่ถูกวินิจฉัยให้จัดอยู่ในประเภทนักพนันที่ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้หรือพิจารณาตนเองเป็นเช่นนั้น
 • ผู้สมัครต้องมีอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไป
 • ผู้สมัครต้องไม่นำเงินที่มีแหล่งที่มาไม่สุจริตหรือผิดกฏหมายมาเปิดบัญชีกับทางเว็บไซต์
 • ผู้สมัครจะต้องเก็บรหัสผู้ใช้ หมายเลขบัญชี และรหัสผ่านของท่านไว้เป็นความลับเพื่อป้องกันการถูกขโมย หรือเปลี่ยนรหัสผ่านจนอาจเกิดความเสียหายได้

ทางด้านการร่วมใช้บริการของผู้สมัครใช้งาน

 • ผู้สมัครจะต้องไม่นำเครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดที่ผิดกฏหมายและส่งผลต่อการทำงานของเว็บไซต์หรืออุปกรณ์กรเชื่อมต่อมาให้ไม่สามารถทำหน้าที่ตามปกติได้มาใช้อย่างเด็ดขาด
 • ผู้สมัครจะต้องไม่สร้างการรบกวน เผยแพร่ภาพลามก ดูหมิ่นศาสนา หรือสร้างการยั่วยุ ไม่ขัดแย้งกับผู้อื่น ไม่กระทำผิดจริยธรรมให้เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาการเป็นสมาชิก
 • ผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้ที่มีความรู้จัก คุ้นเคย มีความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่, ผู้นำ, ลูกจ้าง, ผู้ให้คำปรึกษา, ผู้ร่วมธุรกิจ หรือหุ้นส่วนของ FUN88
 • ผู้สมัครต้องไม่ทำการฝากเงินบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตซึ่งลูกค้าผู้นั้นไม่มีสิทธิ์ใช้บัตรหรือได้รับเงินโดยรับทราบจากบัตรนั้นๆ