TERMS & CONDITIONS

FUN88.COM ได้รับการอนุญาตและควบคุมอย่างสมบูรณ์จากองค์กร ISLE OF MAN ในการจัดเดิมพันกีฬาออนไลน์ และการบริการพนันคาสิโน โปรดทำความเข้าใจด้วยว่าภาระการเงินจากการเดิมพันออนไลน์มีผลบังคับใช้ในทางกฏหมายซึ่งระบุไว้ในข้อตกลงของหนังสือรับรองลิขสิขสิทธิ์

เงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดที่กล่าวนี้มีผลใช้งานตั้งแต่ [ ] พฤศจิกายน 2010 ซึ่งจะใช้แทนที่เงื่อนไขและข้อตกลงฉบับเก่า หากคุณไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขและข้อตกลงข้อใดข้อหนึ่งซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง, แก้ไข ซึ่งรวมถึงกฏข้อบังคับต่างๆที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเวลา คุณไม่ควรเข้าใช้งานเว็บไซต์หรือใช้บริการในลำดับต่อไป

 

1. คำจำกัดความ

การจัดการดังต่อไปนี้จะนิยามข้อตกลง และเงื่อนไขที่ควบคุมการใช้, การเข้าถึง และมีส่วนร่วมของท่านในการบริการ “เล่นจริง” (play for real) ที่จัดโดย FUN88.COM (โดยรวมจะอ้างอิงในชื่อ “FUN88“, “ทางเรา”, “พวกเรา” หรือ “ของพวกเรา” ในส่วนของคำอธิบายต่างๆ) ซึ่งพบได้ต่อเนื่องตลอดเวลา (“บริการ” บน และ/หรือ ผ่านเว็บไซด์ www.FUN88.com และเว็บไซต์ใดๆ ที่ถูกปฏิบัติงานโดย FUN88.COM (“ทางเวบไซต์” (the Websites(s)) การจัดหาเหล่านี้ตั้งใจที่จะเชื่อมกติกาการเล่นเกมส์เฉพาะ (โดยรวมเรียกว่า “กติกาการเดิมพันบริษัท” (House Betting Rules)) โดยสามารถนำมาใช้กับข้อตกลง และเงื่อนไขใดๆ ที่นำไปควบคุมการใช้บริการ, ซอฟท์แวร์ และการเข้าถึงเวบไซต์ และข้อมูลที่ประกอบกันในที่นี้ (โดยรวมเรียกว่า “ข้อตกลง และเงื่อนไข” (Terms and Conditions))

การเดิมพัน “Betting” หรือเดิมพัน “bet(s)” สำหรับจุดประสงค์ในข้อตกลง และเงื่อนไข จะรวมความหมายถึง การปราศจากขีดจำกัด, การวางเดิมพัน, การเล่นเกมและการพนัน ที่ชักนำให้เกี่ยวข้องบริการใดๆ และ/หรือ ทั้งหมดของบริการที่เสนอโดยทางเวบไซต์

อุปกรณ์ (Device(s)) หมายถึง เครื่องมือประยุกต์ใดๆ ที่เข้าถึงอุปกรณ์ แต่จะไม่จำกัดรวมถึงคอมพิวเตอร์ส่วนตัว, แลปท็อปส์, โทรศัพท์มือถือ, ผู้ช่วยดิจิตอลส่วนตัว, พีดีเอ (PDA), อุปกรณ์ช่วยในการถือ (hand-held) ของโทรศัพท์มือถือที่ใช้ และเข้าถึงทางเว็บไซต์ และมีส่วนร่วมกับบริการ

ซอฟต์แวร์ (Software) หมายถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์, ไฟล์ข้อมูล หรือเนื้อหาอื่นๆ (รวมถึงข้อมูลผู้ใช้ใดๆ ที่สัมพันธ์กับความหมายก่อนหน้านี้) ที่ต้องมีการติดตั้งบนอุปกรณ์ของท่านเพื่อสามารถให้ท่านใช้, เข้าถึง และมีส่วนร่วมในบริการเพื่อจุดประสงค์ในการใช้, การเข้าถึง และการมีส่วนร่วมของอุปกรณ์ที่กล่าวก่อนนี้บนเว็บไซต์ผ่านอุปกรณ์ของท่าน และ

หนังสือกีฬา (Sportsbook) หมายถึง ระบบการเดิมพันทางอินเตอร์เน็ตที่สามารถเข้าถึง และ/หรือ เสนอในส่วนของเว็บไซต์ที่มีหัวข้อว่า “Sportsbook” และทั้งหมดสัมพันธ์กับบริการ และกิจกรรมการเดิมพันออนไลน์ด้วย

 

2. การยอมรับ

โดยการทำเครื่องหมายในหน้าช่องที่ระบุว่า “ฉันยอมรับว่าฉันมีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปี และ ฉันยินดีในเงื่อนไขและข้อตกลง และ กฏและกติกาของ Fun88” และทำการคลิกปุ่ม “ยอมรับ” ในระหว่างที่ท่านลงทะเบียน ท่านจะต้องยอมรับและตกลงว่า:

ท่านได้อ่าน, เข้าใจครบถ้วน และยอมรับข้อตกลง และเงื่อนไขเหล่านี้ และ

ข้อตกลง และเงื่อนไขเหล่านี้ประกอบด้วยข้อยินยอมที่ผูกกับกฎหมาย (“Agreement”) ระหว่างท่านและ FUN88 ที่เกี่ยวกับการใช้บริการ

ถ้าท่านไม่ยอมรับในส่วนใดๆ ของข้อตกลง และเงื่อนไข กรุณาอย่าทำเครื่องหมายในหน้าช่องที่ระบุว่า “ฉันยอมรับว่าฉันมีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปี และ ฉันยินดีในเงื่อนไขและข้อตกลง และ กฏและกติกาของFun88” และอย่าคลิกปุ่ม “ยอมรับ” และพยายามที่จะใช้หรือดำเนินการใช้บริการหรือดาวน์โหลดและ/หรือติดตั้งซอฟต์แวร์ใดๆ ต่อ

 

3. การแก้ไข

ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง, อัพเดท และแก้ไขในข้อตกลง และเงื่อนไขเหล่านี้ และกติกาการเดิมพันบริษัท (หรือในส่วนใดในนี้) แต่เพียงผู้เดียว ซึ่งจะเกิดขึ้นต่อเนื่องตลอดเวลา และการปรับปรุง, อัพเดท หรือแก้ไขใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยหน่วยงานและบริษัทจะถูกประกาศบนทางเว็บไซต์ หากมีการเข้าใช้งานเว็บไซต์หรือใช้บริการต่อไปจะถือว่าคุณทำการยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงที่มีการเปลี่ยนแปลงและได้ทำการแจ้งเตือนบนหน้าเว็บไซต์แล้ว

ท่านยอมรับ และตกลงว่าท่านจะรับผิดชอบที่จะตรวจสอบการปรับปรุง, อัพเดท และ/หรือ แก้ไขใดๆ แต่เพียงผู้เดียว FUN88 อาจใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว ที่จะแจ้งท่านในแต่ละการอัพเดทและแก้ไขดังกล่าว การแจ้งดังกล่าวที่เกิดจากทาง FUN88 จากการใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวจากการเกิดขึ้นต่อเนื่องตลอดเวลา และจะไม่สร้างข้อผูกมัดลงบน FUN88 ในการแจ้งท่านในแต่ละการปรับปรุง, อัพเดท, และแก้ไข

 

4. ข้อมูล และทรัพย์สินทางปัญญา

ข้อมูลข่าวสาร, เนื้อหา และข้อมูลตัวเลขที่ถูกจัด หรือทำให้ท่านใช้งานบน หรือทำให้เกิด และ/หรือ จัดเก็บโดยทางเว็บไซต์, บริการ และ/หรือ ผ่านอุปกรณ์ และ/หรือ ในรูปแบบใดๆ รวมถึง การปราศจากขีดจำกัด, โปรแกรมการตลาด และเนื้อหา, ผลลัพธ์, สถิติ, ข้อมูลกีฬา, และโปรแกรมการแข่งขัน, ราคาและส่วนประกอบการเดิมพัน, ข้อความ, กราฟฟิค, วิดีโอ และเนื้อหาทางเสียง (ข้อมูล : the “Information”) ที่กับ FUN88 และ/หรือ ผู้ออกใบอนุญาตของทางเรา จะใช้เป็นการส่วนตัวแของท่าน และเป็นการใช้โดยไม่หวังผลทางการค้าเท่านั้น

การเก็บบันทึกโดยเฉพาะถูกจัดเตรียมโดยข้อตกลง และเงื่อนไขเหล่านี้ ท่านจะต้องไม่หาทางหรือวิธีใดๆ ในการปรับแต่ง, ทำสำเนา, แก้ไข, ทำซ้ำ, เก็บ, กระจาย, นำเสนอ, แสดงต่อสาธารณะ รวมถึงการส่งผ่านสายเคเบิล, ตีพิมพ์, ส่งผ่าน, ขาย, เช่า, ให้เช่า หรือออกใบอนุญาต และอื่นๆ ที่ทำให้ข้อมูลไปสู่บุคคล หรือเว็บไซต์อื่นๆ, บริการออนไลน์ หรือกระดานข่าว หรือสื่ออื่นๆ และ/หรือ อุปกรณ์ที่ปราศจากการได้รับใบยินยอมจากทางเราก่อน หรือในกรณีที่เป็นข้อมูลของบุคคลที่สาม โดยปราศจากการได้รับใบยินยอมจากเจ้าของสิทธิ์ทางทรัพย์สินในข้อมูลใดๆ ก่อน

ซอฟต์แวร์, บริการ และข้อมูลที่จัดทำบนทางเว็บไซต์ และ/หรือผ่านอุปกรณ์ที่ถูกปกป้องโดยลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้าและในรูปแบบอื่นๆ ที่เป็นสิทธิทางปัญญาและสิทธิทางทรัพย์สิน, กรรมสิทธิ์และผลประโยชน์ทั้งหมดกับในซอฟต์แวร์, บริการ และข้อมูลบนทางเว็บไซต์ จะแสดงความเป็นเจ้าของโดยใบอนุญาต และ/หรือ ถูกควบคุมโดย FUN88 และ/หรือ ผู้ออกใบอนุญาตของเรา ท่านยอมรับว่าท่านจะไม่ละเมิดสิทธิ และผลโยชน์หรือใบอนุญาตใดๆต่อซอฟต์แวร์, บริการและข้อมูลผ่านการใช้งานและเข้าถึงสิ่งที่จัดเตรียมมาก่อนบนทางเว็บไซต์และ/หรือผ่านอุปกรณ์

 

5. เงื่อนไขของการใช้

ตามเงื่อนไขของการใช้บริการ ท่านต้องรับรอง และรับผิดชอบว่าท่านจะไม่ใช้ หรือเข้าถึงทางเว็บไซต์, บริการ, ซอฟต์แวร์ และ/หรือข้อมูลเพื่อจุดประสงค์ใดๆ ที่ไม่ถูกกฎหมายภายใต้กฎหมายใดๆ ที่สามารถนำมาใช้กับท่าน หรือเป็นข้อห้ามโดย และ/หรือ ฝ่าฝืนข้อตกลง และเงื่อนไขเหล่านี้ ที่สำคัญ (และเพิ่มเติมกับการเป็นตัวแทน และการรับรองอื่นๆ ที่ถูกกำหนดในข้อตกลง และเงื่อนไขเหล่านี้) ท่านรับรอง และรับผิดชอบว่า

ท่านไม่ได้เป็นผู้อาศัยอยู่ในฟิลิปปินส์, เยอรมัน, สหรัฐอเมริกา, สิงคโปร์ , มาเลเซีย , ตุรกี, ไต้หวัน, หรือเขตพื้นที่อื่นตามอำนาจศาลและกฏหมายควบคุม ตามช่วงเวลาที่เรากำหนด

ซึ่งท่านต้องกระทำการในนามและด้วยความสามารถของตนเอง และไม่อยู่ในนามของผู้อื่น

ซึ่งท่านไม่ถูกควบคุมด้วยการจำกัดความสามารถทางกฎหมาย

ซึ่งท่านไม่ถูกวินิจฉัยหรือจัดอยู่ในประเภทนักพนันที่ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้หรือพิจารณาตนเองเป็นเช่นนั้น

ซึ่งท่านอยู่ในอายุ (a) 18 ปี หรือ (b) ช่วงใดๆ ตามกฎหมายอายุ หรืออายุ หรือยึดหลักกฎหมายใดๆ ที่นำมาใช้ตัดสินท่านว่ามีอายุมากกกว่า (“อายุตามกฎหมาย” (Legal Age))

ซึ่งท่านมีความรู้ตัวอย่างเต็มเปี่ยมของความเสี่ยงของการสูญเสียเงินในแนวทางของการใช้บริการ

ซึ่งท่านจะไม่ฝากเงินที่มีต้นตอมาจากการทุจริต หรือเหตุผิดกฎหมายหรือกิจกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตใดๆ

ซึ่งท่านต้องไม่เหนี่ยวนำให้เกิดการทุจริต หรือการทำไม่ถูกกฎหมาย หรือกิจกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตใดๆ และ/หรือ ตั้งใจที่จะใช้บัญชีของท่านที่เปิดกับทางเราในการติดต่อกับกิจกรรมอื่นๆ และท่านจะไม่ใช้ หรืออนุญาตให้บุคคลอื่นๆ มาใช้บริการ และการเดิมพันบัญชีของท่านด้วยเหตุทุจริต หรือกิจกรรมใดๆ ที่ไม่ถูกกฎหมาย รวมถึงการปราศจากขีดจำกัด, การฟอกเงิน ภายใต้กฎหมายใดๆ ที่นำมาใช้กับท่าน หรือทางเรา:

เก็บรหัสผู้ใช้ และหมายเลขบัญชี และรหัสผ่านให้ปลอดภัย เป็นความลับ และป้องกันต่อการเข้าถึง หรือใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต และเพื่อความมั่นใจ ให้ท่านเปลี่ยนรหัสผ่านอย่างทันที หรือแจ้งทางเราอย่างทันที ถ้าความเป็นความลับของรหัสผู้ใช้, รหัสผ่าน หรือหมายเลขบัญชีของท่านถูกเปิดเผยด้วยวิธีใดๆ ก็ตาม

เป็นความรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับกิจกรรมใดๆ หรือทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้การเข้าถึงและใช้บริการบนเว็บไซต์และผ่านทางเว็บไซต์ และ/หรืออุปกรณ์ภายใต้รหัสผู้ใช้, หมายเลขบัญชี และรหัสผ่านของท่านโดยไม่คำนึงถึงว่าการเข้าถึง และ/หรือใช้จะได้รับอนุญาต หรือรับรู้โดยท่านหรือไม่ หากมีเหตุเกิดการสูญเสียที่เกิดขึ้นจากบุคคลที่สามผู้เข้าใช้ยูสเซอร์เนมจะไม่มีการคืนเงินโดยทางเราและลูกค้าจะต้องรับผิดชอบการใช้รายละเอียดยูสเซอร์เนมจากบุคคลที่สามในการเข้าระบบ และไม่มีการทำให้บริษัทเสียหายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

เป็นความรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับกิจกรรมใดๆ หรือทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้การเข้าถึงและใช้บริการบนเว็บไซต์และผ่านทางเว็บไซต์ และ/หรืออุปกรณ์ภายใต้รหัสผู้ใช้, หมายเลขบัญชี และรหัสผ่านของท่านโดยไม่คำนึงถึงว่าการเข้าถึงและ/หรือใช้จะได้รับอนุญาตหรือรับรู้โดยท่านหรือไม่ หากมีเหตุเกิดการสูญเสียที่เกิดขึ้นจากบุคคลที่สามผู้เข้าใช้ยูสเซอร์เนมจะไม่มีการคืนเงินโดยทางเราและลูกค้าจะต้องรับผิดชอบการใช้รายละเอียดยูสเซอร์เนมจากบุคคลที่สามในการเข้าระบบ และไม่มีการทำให้บริษัทเสียหายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ไม่ชักจูง หรือการหาวิธีในการค้นหาข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้อื่นๆ

ไม่อัพโหลด หรือแจกจ่ายโปรแกรม, ไฟล์ หรือข้อมูลใดๆ ที่มีไวรัสในทางทุจริต หรือส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์, ซอฟต์แวร์, บริการ และ/หรือ ทางเว็บไซต์

ซึ่งการเข้าถึง หรือใช้บริการและข้อมูลของท่านบน และผ่านเว็บไซต์ และ/หรือ อุปกรณ์ที่ไม่ผิดกฎหมายหรือถูกห้ามโดยกฎหมายที่นำมาใช้กับท่าน หรือพันธะสัญญาที่นำมาใช้กับท่านเป็นการส่วนตัว หรือกับบุคคลใดในประเทศจากที่ท่านกำลังเข้าถึงทางเว็บไซต์ หรือใช้อุปกรณ์

ไม่ใช้อุปกรณ์, หุ่นยนต์, แมงมุม, ซอฟต์แวร์, ชุดคำสั่ง หรือวิธีอื่นๆ (หรือวิธีใดๆ ตามธรรมชาติที่มีก่อนหน้านี้) ในทางขัดแย้งหรือพยายามที่จะทำให้ขัดแย้งกับการทำหน้าที่ปกติของบริการ, อุปกรณ์, ซอฟต์แวร์, ทางเว็บไซต์, ข้อมูล หรือการทำธุรกรรมที่เสนอจากทางเว็บไซต์ หรือ/และ ผ่านทางอุปกรณ์ โดยเฉพาะต้องไม่มีการใช้หรือทำให้เกิดการใช้โปรแกรมดัดแปลงหรือระบบอื่นๆ (รวมถึงเครื่องกล, คอมพิวเตอร์, ซอฟท์แวร์หรือระบบประมวลผลอัตโนมัติ) ซึ่งออกแบบให้ใช้สำหรับการทำลายระบบ และสมรู้ร่วมคิดหรือพยายามสมรู้ร่วมคิดกับผู้เล่นอื่นเพื่อที่จะฉ้อโกง FUN88 (หรือกรณีที่อาจเกิดจากผู้เล่นอื่นๆ)

ไม่ส่ง หรือถ่ายโอนสิ่งไม่ถูกกฎหมาย, สิ่งรบกวน, ดูถูก, ขู่เข็ญ, หมิ่นประมาท, ใส่ร้าย, อนาจาร, หยาบโลน, ยั่วยุ, เหยียดเชื้อชาติหรือโต้แย้งทางจริยธรรม, ภาพลามก หรือดูหมิ่นศาสนา หรือเนื้อหาใดๆ ที่ก่อให้เกิดหรือเหนี่ยวนำให้เกิดเหตุทุจริต, เพิ่มหนี้สิน หรือละเมิดกฎหมายใดๆ เข้าสู่ทางเว็บไซต์ และ/หรืออุปกรณ์ หรือสู่ผู้ใช้อื่นๆ

ซึ่งท่านต้องไม่เป็นเจ้าหน้าที่, ผู้นำ, ลูกจ้าง, ผู้ให้คำปรึกษา, ผู้ร่วมธุรกิจ หรือเอเย่นต์ของ FUN88 หรือบริษัทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ FUN88 หรือมีสัมพันธ์ หรือหุ้นส่วนของบุคคลข้างต้น

. ไม่ขัดแย้งกับผู้ใช้อื่นๆ ที่ใช้บริการ, ทางเว็บไซต์, ซอฟต์แวร์, อุปกรณ์ และ/หรือข้อมูล หรือริเริ่ม และ/หรือผูกมัดด้วยการสำรวจ, ประกวด, ส่งจดหมายข่าว หรือส่ง/ถ่ายโอน “เมลล์ขยะ”, “ข้อความทางอินเตอร์เน็ต” หรือการกระจายอีเมลล์ชักชวนใดๆ

เพื่อความความยุติธรรมในการเดิมพัน ทาง Fun88 ขอสงวนสิทธิ์ในการทำการตรวจสอบการเดิมพันจากผู้ให้บริการ สำหรับผลการตรวจสอบจะได้รับไม่เกิน 120 วัน ถ้ามีการตรวจสอบพบยูสเซอร์เนมใดๆมีการฝ่าฝืนหรือละเมิดกฎหรือระเบียบของการเดิมพัน ทางเราจะทำการปิดยูสเซอร์เนมและทำการดึงยอดเงินทั้งหมดออก

ไม่ทำการฝากเงินผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตซึ่งลูกค้าผู้นั้นไม่มีสิทธิ์ใช้บัตรหรือได้รับเงินโดยรับทราบจากบัตรนั้นๆ หรือกระทำการใดใดก็ตามที่เป็นการสมรู้ร่วมคิดกับบุคคลที่สามเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว

 

6. การลงทะเบียน และการเปิดบัญชีเดิมพัน และการเป็นสมาชิก

ในการเล่น และเดิมพันกับ FUN88 และใช้บริการ ท่านต้องกรอกใบสมัครเพื่อเปิดบัญชีและสมัครสมาชิกให้สมบูรณ์เป็นวิธีเริ่มเข้าสู่ทางเว็บไซต์ (การสมัครสมาชิก “Membership Application”)

ท่านป็นตัวแทนและรับผิดชอบว่าข้อมูลทั้งหมดที่จัดส่งโดยท่านในตอนลงทะเบียน และการสมัครเป็นสมาชิกเสร็จสิ้นนั้นเที่ยงตรง, เป็นความจริง และครบถ้วนทุกประการ รวมถึงชื่อของท่านบนแบบฟอร์มสมัครสมาชิก (“ชื่อ”) แหล่งทุน (รวมถึงธนาคารที่เกี่ยวข้องกับบัญชี และหมายเลขบัตร) ที่อยู่อีเมลล์ที่คุณทำการแจ้งกับทางเรา เบอร์โทรศัพท์มือถือและรายละเอียดที่อยู่อาศัย

ทางเราจะประเมินอย่างมีเหตุผลและเหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนตัวของท่านที่เปิดเผยกับทางเราจะถูกเก็บเป็นความลับ ทางเราจะไม่รายงาน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว หรือข้อมูลการเดิมพันของท่าน ถ้าไม่ถูกบังคับกฎหมายและข้อบังคับที่นำมาใช้, คำสั่งศาล, หรือประเด็นการพนัน หรือการบังคับมอบหมายทางกฎหมายใดๆ หรือ เงื่อนไขอื่นๆ สำหรับข้อตกลง และเงื่อนไขเหล่านี้ เป็นความรับผิดชอบของท่านแต่เพียงผู้เดียวในการเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านให้เป็นความลับ ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของท่านไปยังผู้ให้บริการด้านชำระเงิน และสถานบันทางการเงินในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อการชำระเงินให้สมบูรณ์สำหรับผู้ให้บริการผ่านเว็บไซต์ หรือถูกบังคับให้ซึ่งการนำมาใช้ทางกฎหมายและข้อบังคับทีเกี่ยวกับการพนัน หรือการการบังคับใช้ทางกฎหมาย

เป็นความรับผิดชอบของท่านแต่เพียงผู้เดียว เพื่อให้มั่นใจว่าการนำมาใช้ทางกฎหมายกับท่าน จะไม่ห้ามท่านจากการใช้ และเข้าถึงทางเว็บไซต์ และข้อมูลที่มีอยู่ในนั้น, การดาวน์โหลด และติดตั้งซอฟต์แวร์ และ/หรือการใช้ และการมีส่วนร่วมกับบริการ

ทางเราอาจต้องการหลักฐานเพิ่มเติมในการหาเอกลักษณ์ และอายุจากท่านเพื่อยืนยันการสมัครสมาชิกของท่าน (เช่น ภาพถ่ายยืนยันเอกลักษณ์ และบัตรเดบิต/เครดิต) ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้อมูลของท่านใดๆ จากเดิมที่ท่านแจ้งมา ท่านจะแจ้งทางเราถึงการเปลี่ยนแปลงข้างเคียงโดยไม่รอช้า เพื่อที่จะยืนยืนยันชื่อและที่อยู่ของท่าน FUN88.COM ขอสงวนสิทธิ์ตามกฎหมายระหว่างประเทศในระหว่างสิ่งอื่น ๆ ในการยืนยันชื่อและที่อยู่ของท่านโดยด่วน FUN88 อาจใช้ดุลยพินิจ, รับผิดชอบตรวจสอบความปลอดภัยเพิ่มเติมต่อข้อมูลใดๆ ที่ท่านจัดหามาโดยยอมรับต่อข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ที่ท่านยินยอมให้ FUN88.COM เข้าถึง, ใช้, ดำเนินการและเก็บผลของการพิสูจน์เอกลักษณ์ หรือตรวจสอบที่อาจทำเปรียบเทียบกับตัวท่าน

ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการสมัครสมาชิกของท่านโดยปราศจากการอ้างอิง หรือระบุเหตุผลใดๆ ก็ตามกับทางท่าน

ท่านได้รับอนุญาตในการเปิดบัญชีเดิมพันกับ FUN88 ได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น ถ้าทางเราพบว่าท่านมีมากกว่าหนึ่งบัญชีกับ FUN88 ทางเราขอสงวนสิทธิ์ ใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการจัดการทุกบัญชีที่ท่านมีกับ FUN88 ให้รวมเป็นบัญชีเดียว และยุติบัญชีเพิ่มเติม และ/หรือ ยุติข้อตกลงกับทางท่าน

 

7. การวางเดิมพัน และขั้นตอนการตอบรับการเดิมพัน

ทาง เราจะยอมรับการเดิมพันเกมส์, การแข่งกีฬา และการแข่งขันอื่นๆ ที่ถูกประกาศบนทางเว็บไซต์ และ/หรือ ผ่านอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องตลอดเวลา ในแต่ละการเดิมพันจะถูกควบคุมโดยกติกาการเดิมพันบริษัท ที่นำมาใช้ในแต่ละการแข่งขัน หรือเกมส์ และกับข้อตกลง และเงื่อนไขเหล่านี้ ถ้าการประกาศมีข้อผิดพลาด หรือพลาดพลั้งเกินขึ้น หรือมีการอ้างอิงว่าการแข่งขันใดมีความไม่ถูกต้อง การเดิมพันทั้งหมดบนการแข่งขันนั้นจะถือเป็นโมฆะ ในการแข่งขันที่มีการผิดพลาดใดๆ จากระบบเดิมพันของ FUN88 การเชื่อมต่อที่ล้มเหลวหรือปัญหาขัดข้องด้านเทคนิคหรือกรณีเข้าข่ายฉ้อฉลกลโกง FUN88 ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ผลเป็นโมฆะการวางเดิมพันใดๆ หรือทุกส่วน

อย่างไรก็ตาม การจัดการอื่นๆ ในข้อตกลง และเงื่อนไขเหล่านี้ FUN88 ขอสงวนสิทธิ์ ในการใช้ดุลยพินิจอย่างถี่ถ้วนในการปฏิเสธทั้งหมด, หรือบางส่วนของการเดิมพันใดๆ โดยปราศจากการให้เหตุผลใดๆ ก็ตาม

ทางเราจะยอมรับการเดิมพันที่ทำผ่านอินเตอร์เน็ต และ/หรืออุปกรณ์ที่ยินยอมในข้อตกลง และเงื่อนไขเหล่านี้ การเดิมพันจะไม่ถูกยอมรับในรูปแบบอื่นๆ (ไม่ว่าจะเป็นจดหมาย, อีเมลล์, แฟกซ์ และอื่นๆ) และเมื่อได้รับจะถือเป็นโมฆะโดยไม่คำนึงถึงผลการแข่งขัน

โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดอื่นๆ ในนี้ การเดิมพันจะถือว่าถูกต้องหากถ้ารหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านของท่านถูกกรอกอย่างถูกต้องและมีการวางเดิมพันด้วยตัวท่านเองโดยมีงบประมาณให้เพียงพอในบัญชีของท่าน

ท่านต้องยอมรับ และรับผิดชอบกับทุกกิจกรรม และธุรกรรมที่วางผ่านการใช้สิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ (หรือการใช้ร่วมกัน):

ชื่อของท่าน

หมายเลขบัญชีของท่าน

รหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านของท่านโดยไม่คำนึงถึงว่าการใช้ก่อนหน้านี้จะถูกอนุญาตจากท่าน หรือไม่

ท่านต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวเพื่อให้มั่นใจในรายละเอียดการเดิมพันของท่านนั้นถูกต้องซึ่งท่านเข้าใจถึงเงื่อนไขการลงทะเบียนเดิมพันรวมถึงกฏข้อบังคับใช้กับการเดิมพันก่อนที่จะทำการยืนยันรายการเดิมพันและวางเดิมพัน และหมายรวมถึงท่านอาจจะต้องการตรวจสอบรายละเอียดรายการเดิมพันนั้นๆเพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนที่รายการนั้นจะปรับเข้าสู่ระบบของเรา โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดอื่นๆในนี้ เมื่อการเดิมพันของท่านถูกวาง และมีการยืนยันยอมรับจากทางเราจะไม่สามารถยกเลิก, ถอนคืน หรือเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตัวท่าน และจะถือว่าเป็นหลักฐานสรุปในการยอมรับการเดิมพันที่ได้ท่านวางไป

ควรระลึกไว้ว่าการเดิมพันทั้งหมดจะถูกเก็บและบันทึกในฐานข้อมูลบันทึกทางธุรกรรม บันทึกทางธุรกรรมของ FUN88 จะหมายรวมถึงหลักฐานสรุปสำหรับธุรกรรม และเวลาทั้งหมดที่แต่ละธุรกรรมนั้นถูกวาง

ไม่อนุญาตให้เดิมพันผ่านหลังจากเวลาที่เรากำหนด เมื่อเริ่มต้นการแข่งขัน และ/หรือ เมื่อทราบผลแข่งขัน ณ เวลาที่ท่านวางเดิมพัน ถ้ามีเหตุผิดพลาดที่เหลือเปิดให้เดิมพันหลังจากเริ่มแข่งขัน และ/หรือ เมื่อทราบผลการแข่งขัน FUN88 ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธ หรือโมฆะ แต่ละการเดิมพันที่ถูกวางโดยปราศจากการอ้างอิงจากท่าน การยอมรับการเดิมพันใดๆ หรือส่วนใดๆ จะเป็นดุลยพินิจจาก FUN88 แต่เพียงผู้เดียว เพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิด เงื่อนไขดังกล่าวไม่ถือว่าผิดสำหรับการเดิมพันแบบ “ระหว่างเกมส์การแข่งขัน” และ “ครึ่งแรก” ซึ่งอนุญาตโดยFUN88

การประกาศแสดงเวลาเริ่มการแข่งขันบนทางเว็บไซต์ ใช้สำหรับเป็นข้อมูลเท่านั้น ถ้ามีเหตุในการยอมรับการเดิมพันที่เกิดจากความประมาทของ FUN88 หลังจากการแข่งขัน หรือแมตช์เริ่มไปแล้วยกเว้นการเดิมพันแบบ “ระหว่างเกมส์การแข่งขัน” และ “ครึ่งแรก” ซึ่งยอมรับโดยFUN88 FUN88 ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือโมฆะในแต่ละการเดิมพัน

ปราศจากการแจ้งอื่นๆ ภายในกติกาสำหรับในแต่ละกีฬา หรือการแข่งขัน ผลของการแข่งขัน หรือเหตุการณ์จะถูกตัดสินในวันที่มีผลสรุปต่อการเดิมพัน การตรวจสอบที่ตามมาอาจส่งผลต่อให้เกิดการเปลี่ยนการตัดสิน และจะไม่นำมาคำนึงถึงโดย FUN88 และจะยืนยันการตัดสินการเดิมพันเดิม

ถ้าสถานที่สำหรับการแข่งขันกีฬาถูกเปลี่ยนแปลง การวางเดิมพันที่อิงสถานที่เดิมจะอยู่บนการตัดสินใจของFUN88แต่เพียงผู้เดียวซึ่งอาจมีการให้ผลเป็นโมฆะได้

ผู้ชนะการแข่งขัน หรือเกมส์จะถูกตัดสินในวันที่มีสรุปการแข่งขัน โดยขึ้นกับกติกาการเดิมพันบริษัท

FUN88 จะไม่คำนึงถึงเกมที่ถูกระงับ, ประท้วง หรือเปลี่ยนแปลงการตัดสิน ตามจุดประสงค์ของการเดิมพัน

ในการจะรวมการเดิมพันที่ไม่นับการแข่งขัน หรือการเลือกที่ถูกโมฆะในการเดิมพันแบบมัลติเพิล การเดิมพันจะตัดสินตัวเลือกยังเหลืออยู่เท่านั้น

ท่านยอมรับว่าในแต่ละ ราคา, ไลน์, และแฮนดิแคป จะถูกควบคุมขึ้นลงโดยปราศจากข้อสงสัย และราคาก่อนหน้านี้จะถูกตรึงไว้ในเวลาที่การเดิมพันยอมรับจากทางเรา

มื่อรายการผิดพลาด, พลาดพลั้ง หรือระบบล้มเหลวซึ่งเกิดจากทาง FUN88 เป็นผลให้ราคา, ไลน์ หรือแฮนดิแคป ในการวางเดิมพัน, การเดิมพัน, หรือส่วนใดของการเดิมพันไม่ถูกต้อง ถ้าเป็นการเดิมพันแบบมัลติเพิล/พาร์เลย์ที่ถูกเล็งเห็นว่าเดิมพันกับ FUN88 จะถูกโมฆะ การจัดการผิดพลาด, พลาดพลั้ง หรือล้มเหลวจะถูกแก้ไขโดยเร็ว FUN88 อาจใช้ดุลยพินิจอย่างถี่ถ้วน (แต่จะไม่ผูกมัด) พยายามด้วยเหตุผลในการติดต่อท่านเพื่อให้ทางเลือกในการเดิมพันอื่นๆด้วย ราคา, ไลน์, แฮนดิแคปที่ถูกต้อง

ทางเราจะไม่ยอมรับการวางเดิมพันในเวลาพร้อมกันในหนึ่งการแข่งขันจากท่าน

การคำนึงถึงการเดิมพันใดๆ และธุรกรรมที่เกี่ยวข้องนั้นๆ การตัดสินของ FUN88 ถือเป็นผลสรุป และสุดท้าย

ผู้เล่นจะต้องลงทะเบียนรายการเดิมพันเป็นรายเดียวครั้งละหนึ่งรายการ กรณีที่มีการทำรายการเดิมพันพร้อมๆ กันโดยมีการเลือกรายละเอียดเหมือนกันจากผู้เล่นคนดียวกันหรือผู้เล่นท่านอื่นอาจถูกตั้งข้อสงสัยว่าเป็นการสมรู้ร่วมคิดหรือมีส่วนสมคบสมาคมกัน และ/หรือกระทำการเหมือนกัน หากมีวางเดิมพันรายการเดียวกันหรือคล้ายๆ กันที่เวลาไล่เลี่ยกัน

 

8. การอนุญาตซอฟต์แวร ์

ท่านยอมรับ และตกลงว่าซอฟต์แวร์ที่ทำให้ท่านเข้าถึงได้ (โดยการดาวน์โหลด หรือวิธีต่างๆ) สำหรับการติดต่อทางไกลบนเว็บไซต์ผ่านอุปกรณ์ของท่านเป็นส่วนของบริการ และเป็นสมบัติของ FUN88 และ/หรือผู้ออกใบอนุญาตของเรา และท่านจะไม่ได้รับสิทธิใดๆ ในแต่ซอฟต์แวร์ทั้งสิ้น ท่านจะไม่ทำ หรือหาวิธีในการปรับแต่ง, ทำสำเนา, แก้ไข, ทำซ้ำ, เก็บ, กระจาย, แสดงต่อสาธารณะ, กระจายเสียง รวมถึงส่งทางสายเคเบิล, ตีพิมพ์, ส่งผ่าน, ขาย, เช่า, ให้เช่า หรือออกใบอนุญาต หรือการสื่อสารอื่นๆ หรือการทำซอฟต์แวร์ให้กับบุคคลอื่นๆ หรือบนเว็บไซต์อื่น, บริการออนไลน์, หรือกระดานข่าว หรือสื่อ และ/หรืออุปกรณ์อื่นๆ

FUN88 ยินยอมให้ท่านในความเป็นส่วนตัว, ไม่ผูกขาด, ไม่สามารถ่ายโอน, และเพิกถอนลิขสิทธิ์ในการติดตั้ง และใช้ซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ของท่าน (การอนุญาต (License)) การจัดหาให้เพื่อการติดตั้ง และใช้ผ่านอุปกรณ์ที่ท่านเป็นผู้ใช้หลัก

ซอฟต์แวร์ถูกออกใบอนุญาต และจัดทำโดย FUN88 แต่เพียงผู้เดียวสำหรับจุดประสงค์ในการให้ผู้ใช้ปลายทางเข้าถึงซอฟต์แวร์เพื่อการเข้าถึงและใช้บริการได้อย่างสมบูรณ์

ท่านไม่ได้รับอนุญาตในการ:

ติดตั้ง หรือลงซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย หรือการดำเนินการอื่นๆ ที่ทำให้ซอฟต์แวร์ถูกใช้ผ่านรูปแบบอื่นๆ หรือกระดานข่าว, บริการออนไลน์ หรือการติดต่อทางไกล, หรือ โยงเครือข่ายไปยังบุคคลอื่นๆ

กระจาย, เช่า, ให้เช่า, ออกใบอนุญาตซ้อน, ทำสำเนา, ถ่ายโอน, ส่งต่อหรือทำให้คนอื่นได้ใช้ซอฟต์แวร์ และ/หรือออกใบอนุญาตในการใช้ซอฟต์แวร์ให้กับบุคคลอื่น

อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้ซอฟต์แวร์

สร้าง หรือจัดเตรียมในกรณีใดๆ (รวมถึงการปราศจากขีดจำกัด, การเลียนแบบ) ผ่านซอฟต์แวร์ที่อาจถูกใช้โดยบุคคลอื่น

แปลง, เปลี่ยนโครงสร้างทางวิศวะ, เรียงเรียงใหม่, รวมรวมใหม่, แก้ไข, ค้นหา, สร้างงานย่อยที่ใช้รากฐานจากซอฟต์แวร์บางส่วน หรือทั้งหมด และ/หรือ รหัสต้นตอของซอฟต์แวร์ หรือ

ทำสำเนา, แก้ไข, แปลง หรือสร้างงานย่อยที่ใช้รากฐานบนเอกสารผู้ใช้ที่เกี่ยวกับซอฟต์แวร์บางส่วนหรือทั้งหมด

ท่านยอมรับและตกลงว่าซอฟต์แวร์ และเอกสารผู้ใช้ซอฟต์แวร์ที่จัดเตรียมบนทางเว็บไซต์ และ/หรือผ่านอุปกรณ์ และอื่นๆ เป็นเจ้าของโดย FUN88 และ/หรือผู้ออกใบอนุญาต และถูกปกป้องโดยลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้า และรูปแบบอื่นๆ ที่เป็นสิทธิ์ทางปัญญา และทรัพย์สิน

นอกเหนือการยุติข้อตกลงด้วยเหตุผลใดก็ตาม ใบอนุญาตภายใต้การการยินยอมจะถูกเพิกถอนโดยอัตโนมัติ และท่านจะหยุดใช้ซอฟต์แวร์ และท่านจะต้องถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์ออกจากอุปกรณ์ของท่าน

 

9. การดำเนินการทางธุรกรรม

เมื่อมีการใช้บัตรเครดิต หรือเดบิต ชื่อผู้ถือบัตรต้องตรงกับชื่อ (Name) FUN88 ขอสงวนสิทธิ์ไม่ดำเนินการทางธุรกรรมในเหตุการณ์ที่ไม่ตรงกันระหว่างชื่อผู้ถือบัตร กับชื่อ

ท่านต้องรับผิดชอบในการชำระหนี้เงินทั้งหมดต่อ FUN88 และ/หรือ ผู้เล่นอื่นๆ (อาจเกิดกรณีนี้) ด้วยประการใดๆ ที่เกิดจากการชำระเงินโดยท่าน ท่านยอมรับว่าท่านจะไม่ หรือทำการปฏิเสธการชำระเงินจากผู้ถือบัตร และ/หรือ ปฏิเสธ หรือการชำระเงินกลับ และท่านจะชำระเงินคืน FUN88 จากการปฏิเสธการชำระเงินจากผู้ถือบัตร, ถูกปฏิเสธ หรือการชำระเงินกลับ เช่นเดียวกับการเดิมพันแพ้ทั่วไป และค่าใช้จ่ายที่เกิดโดย FUN88 เป็นผลตามมา FUN88 อาจใช้ดุลพินิจอย่างรอบคอบแต่เพียงผู้เดียว ในการหยุดให้บริการ หรือชำระเงินแก่ผู้ใช้ หรือชำระเงินแก่ผู้ใช้ที่ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต หรือเดบิต

การสามารถชำระเงินชนะสูงสุดโดย FUN88 ไปยังสมาชิกใดๆ บนการยอมรับอย่างถูกต้องจากหนังสือกีฬากับ FUN88 จะจำกัดอยู่ที่ 100,000 ปอนด์อังกฤษ (หรือเทียบเท่า) ต่อหนึ่งการเดิมพัน หรือการชำระเงินในการเดิมพันแบบเฉพาะใดๆ ซึ่งอาจต่ำกว่า วงเงินเดิมพันสูงสุดจะหลากหลายต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทการเดิมพันที่เปิดให้เดิมพันบนหน้าจอการเดิมพันขนาดย่อตามช่วงเวลานั้นๆที่เปิดให้บริการและจะสามารถปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันรายการใด วงเงินเดิมพันสูงสุดจะไม่เกินกว่าจำนวเนิงนคงเหลือที่สามารถเดิมพันได้ของท่าน

การชนะของท่านจะเฉพาะกับจำนวนการเดิมพัน และควรไตร่ตรองเมื่อมีการวางเดิมพัน

การ ชนะทั้งหมดของท่านจะถูกเพิ่มเครดิตไปยังบัญชีของท่าน FUN88 จะไม่รับผิดชอบ หรือช่วยท่านในการเติม ยอดเงิน/เครดิตที่ชนะไปยังบัญชีที่ผิดพลาด และ FUN88 ขอสงวนสิทธิ์เป็นโมฆะกับธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับยอดเงินในช่วงเวลาใดๆ หรือย้อนหลัง หากยอดเงินถูกเพิ่มเครดิตไปยังบัญชีของท่านผิดพลาด เป็นความรับผิดชอบของท่านที่ต้องแจ้ง FUN88 โดยไม่รอช้า และท่านจะไม่สามารถใช้ยอดเงินที่เพิ่มเข้าบัญชีผิดพลาดดังกล่าวในการเดิมพัน เราขอสงวนสิทธิ์ในการถอนเงินจำนวนดังกล่าวคืนหรือให้ผลรายการเดิมพันนั้นเป็นโมฆะหากใช้ยอดเงินที่ได้รับอย่างผิดพลาดนี้ในการวางเดิมพัน – ยอดเงินฝากจากบัญชีผู้เล่นท่านนึงจะไม่สามารถโอนไปยังบัญชีผู้เล่นของอีกท่านนึงได้

การชำระเงินในส่วนภาษี, ค่าปรับ, หัก หรืออายัดอาจจะถูกนำไปปรับกับยอดที่ท่านเดิมพันชนะภายใต้การนำมาใช้ของกฎหมายที่ท่านจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

 

10. การสะสมเงินเดิมพันชนะ

การเดิมพันชนะจากการเดิมพันที่ตัดสินแล้วจะถูกเพิ่มเครดิตไปยังบัญชีของท่าน และอาจถูกถอนได้ตามนโยบายการถอน และการกำหนดเรียกขอสำเนาภาพยืนยันเอกลักษณ์ และ/หรือ บัตรเครดิต/เดบิตตามความพอใจจากทางเรา

การเดิมพันชนะจากการเดิมพันที่ตัดสินแล้วจะถูกเพิ่มเครดิตไปยังบัญชีของท่าน และอาจถูกถอนได้ตามนโยบายการถอน และการกำหนดเรียกขอสำเนาภาพยืนยันเอกลักษณ์ และ/หรือ บัตรเครดิต/เดบิตตามความพอใจจากทางเรา

ท่านจะต้องทำยอดเดิมพันหมุนเวียนอย่างน้อย 1 เท่าของยอดเงินฝากก่อนทำการสั่งถอนได้ Fun88 ขอสงวนสิทธิ์ในการชาร์จยอดเงินคงเหลือในบัญชีของท่านเพื่อหักลบต้นทุนที่จำเป็น ซึ่งเกี่ยวข้องกับการฝากเงินและถอนเงิน

ค่าปรับจากธนาคารทั้งหมดที่ FUN88 ได้รับเพิ่มจากการ หรือติดต่อกับธุรกรรมเดิมพันของท่านจะต้องรับไว้ และชดใช้โดยตัวท่าน และ FUN88 จะใช้สิทธิ์ในการตัดและหักล้างยอดจากการชำระเงินเดิมพันชนะของท่านก่อนหน้านี้จากบัญชีของท่าน ซึ่งอาจเกิดกรณีนี้ขึ้นได้

FUN88 จะไม่รับผิดชอบในสาวนของการแจ้งให้ท่านทราบเรื่องของยอกเงินคงเหลือในบัญชีซึ่งสามารถเรียกเก็บได้ หากท่านไม่ทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบหน้าเว็บไซต์ไปยังบัญชีของท่านเพื่อใช้บริการเป็นเวลา 365 วัน ติดต่อกันทาง บัญชีของท่านจะถูกพิจารณาว่าไม่มีการใช้งานแล้ว เรามีสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการดูแลบัญชีของท่านระหว่างช่วงเวลาที่ถูกพิจารณาว่าไม่มีการใช้งานโดยทำการหักค่าค่าใช้จ่ายในการดูแลบัญชีของท่านออกจากยอดเงินคงเหลือในบัญชีของท่านที่มีอยู่อย่างจำกัด – เฉพาะในกรณีที่บัญชีนั้นพิจารณาแล้วว่าไม่มีการใช้งานจริง เราจะพยายามติดต่อเจ้าของบัญชีผ่านทางโทรศัพท์ อีเมลล์หรือช่องทางการติดต่อที่เจ้าของบัญชีกรอกไว้ตอนสมัครสมาชิก หากไม่สามารถติดต่อผ่านช่องทางดังกล่าวได้เราอาจจะใช้วิธีการอื่นในการจัดการค้นหาและติดต่อเจ้าของบัญชี ถ้าความพยายามดังกล่าวไม่เป็นผลและไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้สำเร็จภายในระยะยเวลา 12 เดือนหลังจากวันที่บัญชีนั้น ‘ไม่มีการเคลื่อนไหว’ ยอดเงินคงเหลือที่คงไว้ในบัญชีนั้นจะถูกพักไว้ก่อนและเราจะสงวนสิทธิ์ในการปิดบัญชีนั้นๆโดยพิจารณาให้ยอดเงินคงเหลือที่คงไว้ในบัญชีนั้นจะถูกถือไว้โดย Isle of Man Gambling Supervision หรือจะถูกจัดสรรให้กับงานการกุศลการเดิมพัน

 

11. โปรโมชั่น และโบนัส

โปรโมชั่น, โบนัส หรือข้อเสนอพิเศษทั้งหมดจะถูกกำหนดโดย ข้อตกลง และเงื่อนไขเหล่านี้ และโปรโมชั่นใดๆ ที่มีข้อตกลง หรือเงื่อนไขเฉพาะที่ FUN88 อาจเสนอต่อเนื่องตลอดเวลาซึ่งอาจเกิดการซ้อนกันได้ FUN88 ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ, ถอดถอน หรือแก้ไขในแต่ละโบนัส หรือโปรโมชั่น และ/หรือ ข้อตกลง และเงื่อนไขเฉพาะที่กำหนดขึ้นมาเหมือนกัน ณ เวลาใดๆ

ในเหตุการณ์ที่ FUN88 เชื่อว่าผู้ใช้จะดำเนินผิดทาง หรือพยายามจะทำวิธีเพื่อให้ได้โบนัส หรือโปรโมชั่นอื่นๆ หรือเหมือนกับการทำกำไรผ่านการวิธีที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้น FUN88 อาจจะใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการป้องกัน, ปฏิเสธ, ระงับ, ยับยั้ง หรือถอดถอนผู้ใช้นั้นจากโบนัส และโปรโมชั่นใดๆ ด้วยวิธีที่เหมาะสม

 

12. การชดเชย

ท่านยอมรับทั้งหมดเกี่ยวกับการชดเชยค่าเสียหายจาก FUN88 หุ้นส่วน, ลูกจ้าง, เจ้าหน้าที่, ผู้นำ, ผู้ออกใบอนุญาต, ผู้แทนจำหน่าย, ผู้ร่วมธุรกิจ, สาขา, เอเย่นต์ของทางเราสำหรับความสูญหาย, เสียหาย หรือเรียกร้อง (รวมถึงค่าปรับทางกฎหมายอย่างมีเหตุผล) ที่อาจก่อให้เกิดผล, หรือผลที่ตามมา,ของการเข้าถึงทางเวบไซด์, การดาวน์โหลด, การติดตั้งซอฟต์แวร์, การเดิมพัน และ/หรือ การใช้บริการ, ซอฟต์แวร์ และ/หรือ ข้อมูล, และ/หรือด้วยเหตุผลที่ทำให้เกิดการฝ่าฝืนใดๆ ของข้อตกลง และเงื่อนไข และ/หรือ กติกาการเดิมพันบริษัทเหล่านี้

 

13. การสละสิทธิ์ และข้อพึงระวังเฉพาะ

การเดิมพันทั้งหมดเป็นการเลือก, การตัดสินใจ, ดุลยพินิจ และการเสี่ยงของท่านแต่เพียงผู้เดียว โดยการกระทำต่างๆ ท่านยอมรับว่าจะไม่รุกราน, ไม่คัดค้าน, ไม่ซื่อสัตย์ หรือหยาบคายต่อบริการ, ทางเว็บไซต์ และข้อมูล อำนาจในการตัดสินบางอย่างจะไม่ถูกต้องตามกฎหมายการพนันออนไลน์ และ/หรือ การเดิมพันออนไลน์นอกสถานที่ ขณะที่มีผู้อื่นออนไลน์เพื่อทำผิดทางกฎหมายการพนันโดยเฉพาะ (ภายในอำนาจการตัดสินของศาล และ/หรือ นอกอำนาจศาล) ทางเราไม่มีเจตนาให้ผู้ใดใช้ และเข้าถึงทางเวบไซด์, ข้อมูล และ/หรือบริการ หรือการใช้และเข้าถึงจากที่ผิดกฎหมาย

บริการ, ซอฟต์แวร์, ทางเว็บไซต์ หรือข้อมูลที่ถูกจัดไว้บนพื้นฐานแบบ “ไม่มีการเปลี่ยนแปลง (as is)” การการเก็บบันทึกโดยเฉพาะถูกจัดเตรียมในข้อตกลง และเงื่อนไขเหล่านี้ FUN88 จะไม่เป็นตัวแทน หรือรับรองด้วยประการใดๆ ของบริการ, ทางเว็บไซต์, ซอฟต์แวร์ และข้อมูลที่ระบุอยู่ในนั้น

ในเหตุการณ์ที่ระบบ หรือการสื่อสารผิดพลาดสัมพันธ์กับการเดินบัญชี หรือส่วนประกอบใดๆ ของบริการ FUN88 จะไม่รับผิดชอบต่อท่านถึงผลของการผิดพลาดใดๆ และ FUN88 ขอสงวนสิทธิ์ในการโมฆะการเดิมพันทั้งหมดที่มีกระทบต่อการผิดพลาดนั้น และกระทำการใดๆ เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด

FUN88 จะไม่อยู่ในเหตุรับผิดชอบ หรือรับรองต่อความเสียหาย, สูญเสีย, ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่รวมถึงการแทรกแซง หรือเสียหายต่ออุปกรณ์ หรือข้อมูลภายในของท่าน ในการติดต่อเพื่อการเข้าถึง การใช้ หรือเข้ามีส่วนร่วมในบริการ, ทางเว็บไซต์, ซอฟต์แวร์และข้อมูล FUN88 จะปฏิเสธการรับรอง, เป็นตัวแทน และรับผิดชอบใดๆด้วยประการทั้งปวงของบริการ, ทางเว็บไซต์, ซอฟต์แวร์ และข้อมูล ที่อาจรวมถึงการจัดการโดยบุคคลที่สาม แต่ไม่รวมถึงผู้จัดหาบริการบรอดแบนด์ และการสื่อสารทางไกล และจะไม่รับผิดชอบต่อบัญชีใดๆ ที่ไม่ปฏิบัติตาม, ฝ่าฝืน หรือเพิกเฉยต่อการมีหุ้นส่วนบุคคลที่สาม

FUN88 , ผู้ที่เกี่ยวข้อง, ผู้ร่วมธุรกิจ, หุ้นส่วน, เจ้าหน้าที่, ลูกจ้าง, และเอเย่นต์จะไม่รับผิดชอบใดๆต่อความเสียหาย, สูญเสีย หรือค่าใช้จ่าย, รวมถึงความเสียหายที่ปราศจากขีดจำกัดโดยตรง, ทางอ้อม, ผลที่ตามมา, พิเศษ หรือความเสียหายทางเศรษฐกิจจาก หรือในการติดต่อกับการเข้าถึง หรือใช้บริการ, ทางเว็บไซต์, ซอฟต์แวร์, และข้อมูลของท่าน, หรือการดาวน์โหลด, การติดตั้ง หรือใช้ซอฟต์แวร์ของท่านโดยไม่คำนึงถึงว่า FUN88 ได้แนะนำในแต่ละความเป็นไปได้หรือไม่ ในเหตุการณ์ใดๆ ที่มีขอบเขตสูงสุดทางกฎหมาย FUN88 จะรับผิดชอบต่อท่านทั้งหมด ถ้ามีเหตุ, เหตุสูญเสีย หรือเสียหาย (ไม่ว่าจะเป็นสัญญาพื้นฐาน, การละเมิด, เรื่องหนี้ หรือและอื่นๆ) เกี่ยวโยงกับ หรือเพิ่มขึ้นจากบางเนื้อหา, เหตุการณ์ หรือพฤติการณ์หรือทั้งหมดซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงต่อการวางเดิมพันของท่านกับทางเรา โดยจะไม่เกินวงเงินที่ท่านวางเดิมพันไว้

ท่านยอมรับว่าข้อมูลบางส่วน หรือทั้งหมดถือเป็นเหตุชั่วคราวโดยธรรมชาติ หรืออาจมีการปรับปรุง, เปลี่ยน หรือแก้ไข ที่มีการกำหนดไว้ข้อตกลง และเงื่อนไขนี้ ดังนั้นท่านยอมรับว่าข้อมูลที่จัดไว้ให้จะใช้เพื่ออ้างอิงเท่านั้นและไม่ก่อ ให้เกิดการแนะนำ, ชักชวนและไม่ถูกควบคุม และจะไม่ก่อให้เกิดการพันธะตัวแทน, การรับรอง, ข้อผูกมัดสัญญาโดยFUN88 หรือความเชื่อถือใดๆ ในส่วนใดส่วนหนึ่งของท่านโดยธรรมชาติทันทีที่เข้าใช้บริการิ

ท่านยอมรับ และตกลงในที่นี้ในข้อปฏิเสธ และยกเว้นทั้งหมดของการรับผิดชอบที่ได้กำหนดในข้อตกลง และเงื่อนไขที่ใช้แทนความยุติธรรม และการมีเหตุผลร่วมกันในความเสี่ยง และผลประโยชน์ของการตกลงระหว่างท่าน และ FUN88 การนำปัจจัยสำคัญเข้าสู่การพิจารณา รวมถึงการปราศจากขีดจำกัดของค่าการพิจารณาที่กำหนดไว้โดยท่านและ FUN88 ท่านต้องยอมรับในภายภาคหน้าว่าข้อปฏิเสธ และข้อจำกัดจะมีผลนำมาใช้ต่อการขยายผลสูงสุดโดยทางกฎหมาย

ถ้า ท่านมีข้อโต้แย้งในกรณีของผลเกม หรือการแข่งขันใดๆ ท่านต้องยื่นเรื่องร้องเรียนต่อทางเราผ่านทางที่อยู่ที่ทำการแจ้งไว้บนหน้าเว็บไซต์ที่หัวข้อติดต่อเราภายใน 14 วันจากวันที่มีผลของเกม หรือการแข่งขันใดๆ ในเหตุการณ์มิชอบที่เห็นไม่ตรงกันระหว่างผลการแข่งขันที่อยู่บนอุปกรณ์ของ ท่าน กับผลของบันทึกธุรกรรมในระบบของทางเรา ท่านยอมรับว่าผลในระบบบันทึกธุรกรรมของทางเราได้รับการรับรองโดยหัวหน้าฝ่าย เทคนิค (Chief Technological Officer) ของทางเราจะเป็นหลักฐานสรุป และไม่มีข้อโต้แย้งในผลใดๆ ทั้งสิ้น FUN88แนะนำให้ท่านปริ๊นบันทึกการทำรายการทั้งหมดที่ทำในระบบของเรา เช่น รายการเดิมพันและบันทึกการฝากเงินและถอนเงิน และท่านควรที่จะรับทราบถึงกฏต่างๆและการเปลี่ยนแปลงใดใดที่จะตามมาของกฏนั้นๆ หากเราไม่สามารถแก้ไขปัญหาจากคำร้องของท่านได้อย่างพึงพอใจท่านสามารถอ้างอิงเหตุต่างๆและส่งไปที่ gaming@gov.im

 

14. การยุติ, ปิดบัญชี หรือระงับบริการชั่วคราว

ข้อ เพิ่มเติมต่อสิทธิ์ที่มีของ FUN88 ภายใต้การยินยอมนี้ FUN88 ขอสงวนสิทธิ์ในการในการใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการโมฆะการเดิมพันชนะ ใดๆ และเสียค่าปรับบนบัญชีการเดิมพันของท่าน เพื่อยุติข้อตกลง และ/หรือระงับการให้บริการ/หยุดการตอบสนองและ/หรือปิดบัญชีของท่านถ้า FUN88 มีเหตุผลพื้นฐานที่เชื่อ หรือพิสูจน์ได้ในกรณีดังนี้:

ท่านมีบัญชีกับ FUN88 มากกว่าหนึ่งบัญชี

ชื่อ (Name) ไม่ตรงกันกับชื่อบนบัตรเครดิต หรือเดบิต หรือบัญชีการจ่ายเงินที่ใช้ในการซื้อ และฝากเงินกับ FUN88 อื่นๆ

ท่านเข้าร่วมโปรโมชั่นกับ FUN88 และทำการถอนเงินก่อนที่โปรโมชั่นนั้นจะดำเนินการครบสมบูรณ์

ท่านให้ข้อมูลลงทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือหลอกหลวง

ท่านผิดพลาด หรือเพิกเฉยต่อการร้องขอข้อมูลพิสูจน์เอกลักษณ์

ท่านยังไม่บรรลุอายุทางกฎหมาย

ท่านเข้าถึง และเข้าร่วมในบริการจากอำนาจศาล ณ ที่ตัดสินว่าบริการนี้ถูกห้ามโดยกฎหมาย

ท่านมี “การปฏิเสธการชำระเงินจากผู้ถือบัตร” (Charged back) หรือลวงหลอก “การปฏิเสธการชำระเงินจากผู้ถือบัตร” กับทางเราหรือปฏิเสธธุรกรรมใดๆ หรือการฝากเงินเข้าสู่บัญชีของท่าน

ท่านทำการฝากเงินโดยมีต้นตอมาจากการทุจริต หรือความผิดทางกฎหมายอื่นๆ หรือการดำเนินการที่ไม่ได้รับอนุญาต

ท่านถูกพบว่ามีการฉ้อโกง หรือพยายามฉ้อโกง หรือถูกโกงโดยบางคน หรือบางกลุ่ม หรือถ้ามีการตัดสินโดย FUN88 ว่าท่านมีการว่าจ้าง หรือใช้ปัญญาประดิษฐ์ หรือระบบใดๆ (รวมถึงเครื่องจักร, คอมพิวเตอร์, ซอฟต์แวร์ หรือระบบอัตโนมัติอื่นๆ) ที่ออกแบบเฉพาะเพื่อทำลายระบบ หรือพบว่าท่านสมรู้ร่วมคิด หรือพยายามที่จะสมรู้ร่วมคิดกับผู้เล่นอื่นเพื่อที่จะฉ้อโกง FUN88 (หรืออาจเกิดกรณีนี้กับผู้อื่น)

ท่านได้รับการอนุญาต และปล่อยผ่าน (ด้วยความเจตนา หรือไม่เจตนา) ให้บุคคลใดๆ ใช้บัญชีของท่าน

ท่านทำผิดในข้อยินยอมของข้อตกลง และเงื่อนไขใดๆ ตามจุดประสงค์ของข้อตกลงนี้; หรือ

ท่านทำผิดในการเปิดเผยว่าท่านอาศัยอยู่ในฟิลิปปินส์, เยอรมัน, สหรัฐอเมริกา, ตุรกี, สิงคโปร์ , มาเลเซีย, ไต้หวัน, หรือเขตพื้นที่อื่นตามอำนาจศาลและกฏหมายควบคุม ตามช่วงเวลาที่เรากำหนด

ถ้าการจัดหาของบริการถูกระงับชั่วคราว และ/หรือ บัญชีของท่านถูกหยุดตอบสนองจากเหตุที่มาจากข้อ 14.1 ข้างต้น การจัดหาของบริการจะคืนสิทธิ์ และ/หรือเปิดการตอบสนองของบัญชีหลังจากที่มีการทำให้ถูกต้องโดยท่านเท่านั้น (ถ้าสามารถทำได้) และในแต่ละเหตุการณ์จะถูกพิสูจน์ตามความพอใจจากทางเรา

FUN88ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบัญชีของลูกค้าและคืนยอดเงินคงเหลือในบัญชีโดยไม่ต้องมีการแจ้งรายละเอียดในลำดับต่อไป ข้อกำหนดในเงื่อนไขและข้อตกลงนี้มีผลกับรายการเดิมพันสวนทางกันซึ่งตัดสินจากความซื่อสัตย์และเป็นจริง และเราขอสงวนไว้ซึ่งสิทธิในการระงับการให้บริการบางส่วนหรือทั้งหมดโดยถือเป็นการตัดสินใจขั้นสุดท้ายด้วยเหตุผลใดก็ตาม ด้วยเหตุดังกล่าวเราจะไม่รับผิดชอบในการแจ้งเตือนท่านเนื่องด้วยข้อบังคับที่ขึ้นอยู่กับความจริง

 

15. การเชื่อมโยงไปยังเวบไซด์ภายนอก

เวบไซด์อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเวบไซด์ภายนอกซึ่งจะไม่อยู่ในความดูแลโดย FUN88 การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ภายนอกจะถูกจัดการโดยความเหมาะสมของท่านเท่านั้น และ FUN88 จะไม่รับผิดชอบ และไม่รับรองในความมั่นใจว่าเนื้อหาของแต่ละเวบไซด์เชื่อมต่อจะถูกต้อง, เป็นปัจจุบัน หรือได้รับการดูแลอยู่

FUN88 จะไม่รับผิดชอบ หรือรับรองใดๆ ที่ไม่ได้มีส่วนจัดหา หรือทบทวน, ไม่ยินยอม หรืออนุมัติ และจะไม่เป็นตัวแทน หรือรับรองในประการใดๆ ของเนื้อหา หรือความดำเนินความเป็นส่วนตัวของเวบไซด์ภายนอก สินค้า หรือบริการที่อาจมีการโฆษณา, ขายของ หรือทำการอื่นๆที่มีอยู่บนเวบไซด์ภายนอก

FUN88 จะไม่รับผิดชอบทางกฎหมายในเรื่องสัญญา, การละเมิด, ความเพิกเฉย และอื่นๆ สำหรับการสูญเสีย หรือเสียหายด้วยเหตุใดก็ตามที่เกิดขึ้นจาก หรือการเชื่อมต่อใดๆ ที่ท่านใช้เชื่อมไปยังเวบไซด์ภายนอกที่มีการจัดให้อยู่บนทางเว็บไซต์ของเรา

นอกเหนือจากที่มีการจัดเตรียมโดย FUN88 จะถูกพิจารณาว่าไม่อยู่ภายใต้สถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง หรือเข้าร่วมกัน ในส่วนของรายงาน, ความคิดเห็น, การซื้อขาย หรือเครื่องหมายการค้า, โลโก้, ตราเครื่องหมาย หรืออุปกรณ์ใดๆ ที่ปรากฏนอกบนเว็บไซต์ภายนอก หรือสินค้า หรือบริการที่อาจถูกโฆษณา, ขายของ และอื่นๆ ที่มีอยู่บนเว็บไซต์ภายนอก หรือโดยผู้ปฏิบัติการ หรือเจ้าของของเวบไซด์ภายนอก หรือบุคคลใดๆที่มีส่วนร่วมกับเว็บไซต์ภายนอกด้วยวิธีใดก็ตาม

 

16. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์/โครงสร้างของเว็บไซต์

ท่านจะไม่เชื่อมโยง หรือทำการล่วงล้ำ หรือเชื่อมต่อเข้าไปภายในส่วนใดของเว็บไซต์, บริการ หรือโครงสร้างของข้อมูล

 

17. การเพิ่ม หรือหยุดความต่อเนื่องของเกม

ทางเราขอสงวนสิทธิ์ ด้วยการไม่รับผิดชอบกับกลุ่มใดๆ โดยการไตร่ตรองแต่เพียงผู้เดียวและไม่ต้องแจ้งต่อท่าน ในการเพิ่มเกมหรือกิจกรรมใหม่ของเว็บไซต์ หรือเริ่มต้น, หยุด, หยุดความต่อเนื่อง, จำกัดการเข้าถึง หรือแก้ไขเกม หรือกิจกรรมใดๆ ได้ทุกเวลา

 

18. การละเมิดข้อตกลง และเงื่อนไข

FUN88 ขอสงวนสิทธิ์ในการหาทุกวิถีทางด้านกฎหมาย และในความถูกต้องด้วยประการใดๆ ที่เกิดการละเมิดข้อตกลง และเงื่อนไขเหล่านี้ รวมถึงสิทธิ์ในการปฏิเสธ หรือจำกัดการเข้าถึงบริการ, ทางเว็บไซต์ และข้อมูลเฉพาะบุคคล หรือกีดกั้นการเข้าถึงจากอินเตอร์เน็ตแอดเดรสเฉพาะแห่ง หรือผ่านอุปกรณ์ของบริการ, ทางเว็บไซต์, หรือข้อมูล ได้ทุกเวลา และเป็นดุลยพินิจอย่างเด็ดขาดจากทางเราแต่เพียงผู้เดียว โดยปราศจากเงื่อนไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม

 

19. การลำดับความสำคัญ

กติกาการเดิมพันบริษัทที่นำมาปรับใช้ และข้อตกลง และเงื่อนไขอื่นใดที่ควบคุมการใช้ และเข้าถึงของบริการ, ซอฟต์แวร์, ข้อมูล และทางเว็บไซต์จะอยู่ในส่วนสำคัญของข้อตกลง และเงื่อนไขเหล่านี้

ในเหตุการณ์ที่มีความขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดในกติกาการเดิมพันของบริษัท และข้อตกลง และเงื่อนไขอื่นๆ และเงื่อนไขในการควบคุมการใช้ และเข้าถึงบริการ, ซอฟต์แวร์, ข้อมูล และทางเว็บไซต์ และข้อตกลง และเงื่อนไขเหล่านี้ โดยถ้าไม่มีเงื่อนไขอื่นๆ ข้อตกลง และเงื่อนไขนี้จะถือเป็นสำคัญที่สุด

ในกรณีที่มีข้อแตกต่างระหว่างเงื่อนไขและข้อตกลงเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษนี้กับเวอร์ชั่นภาษาอื่นๆ เราจะยึดใช้เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษซึ่งถือว่าใช้ได้จริงและมีผลรับผิดชอบต่อคู่กรณีภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงและกติกาการเดิมพันบริษัทซึ่งวิเคราะห์และอ้างอิงโดยสมบูรณ์กับเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ

 

20. ข้อบังคับเหนือกฎกติกา (Force Majeure)

ถ้า FUN88 ล้มเหลว หรือเกิดความล่าช้าในประสิทธิภาพในข้อผูกมัดใดๆ ภายใต้ ข้อตกลง และเงื่อนไขเหล่านี้เนื่องจากการเกิดเหตุการณ์ที่เหนือธรรมชาติการควบคุมของ FUN88 รวมถึง (แต่ไม่จำกัดต่อ: ปรากฎการณ์ธรรมชาติ การเปลี่ยนกฎ หรือข้อบังคับ, การถูก หรือไม่ถูกกระทบจากเรื่องการเมือง, อำนาจจากทางพลเรือน หรือทหาร, คำสั่งศาล, การก่อการร้าย, ฟ้าแลบ หรือไฟไหม้, จู่โจม, การปิดโรงงานหรือกรรมกรเดินประท้วง, น้ำท่วม, ภัยแล้ง, สงคราม, จลาจล, โจรกรรม, การส่งผ่านหรือข้อมูลล้มเหลว, การล้มเหลวหรือถูกขัดขวางในการสื่อสารทางไกล หรือบริการบรอดแบนด์, ความล้มเหลว หรือการจัดสรรพลังงาน หรืออุปกรณ์ใช้สอยไม่เพียงพอ, สภาพอากาศร้ายแรง, แผ่นดินไหว และภัยพิบัติธรรมชาติ ซึ่งส่งผลต่อความล้มเหลวหรือล่าช้าที่ไม่สามารถฝ่าฝืนข้อตกลง และเงื่อนไขเหล่านี้ ท่านยอมรับในการทำทุกวิถีทางในการลดผลที่ตามมาในทุกๆ สาเหตุ

 

21. การถอดถอนสิทธิ์

ความผิดพลาดโดย FUN88 ในทางปฏิบัติ ณ เวลาและการจัดเตรียมใดๆ จะไม่ถูกตีความหรืออนุมานว่าเป็นการถอดถอนสิทธิ์ของ FUN88 หรือในทางใดที่ส่งผลต่อการทำให้ถูกต้องของข้อตกลงหรือเงื่อนไขใดๆ หรือทั้งหมด หรือทำให้เสียหายของ MANSION จะถูกดำเนินการในภายภาคหน้า

 

22. การกำหนดสิทธิ

ในเหตุการณ์บางส่วน หรือส่วนใดๆ ของข้อตกลง, เงื่อนไข และข้อกำหนด จะถูกกำหนดโดย ซึ่งข้อตกลงมอบหมายในการไม่อนุญาต, ผิดกฎหมาย หรือการไม่มีผลบังคับใช้ในขอบเขตใดๆ ในแต่ละเงื่อนไข และการจัดหาจะถูกเพิ่มความรุนแรงจากข้อตกลง, เงื่อนไข และการจัดหาเดิมที่จะยังมีค่าและผลบังคับใช้ในสิทธิสูงสุดทางกฎหมาย

 

23. การควบคุม และพิพากษาทางกฎหมาย

ท่านยอมรับว่าการเข้าถึง และใช้บริการ, เวบไซด์, ซอฟต์แวร์, ข้อมูล และการตีความ ข้อตกลง และเงื่อนไขเหล่านี้จะถูกควบคุม และตีความตามข้อตกลงทางกฎหมายของฟิลิปปินส์

ถ้าถูกริเริ่มจากท่าน จะอ้างอิงไป และแก้ปัญหาสุดท้ายโดยการตัดสินทางศาลของฟิลิปปินส์ และตีความด้วยกฎของศาลฟิลิปปินส์โดยบังคับใช้ ซึ่งถือว่ากฎไม่ถูกร่วมกับการอ้างอิงในกรณีนี้ ภาษาที่ใช้ในการตัดสินจะเป็นภาษาอังกฤษ

ถ้าถูกริเริ่มจากทาง FUN88 จะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นทางเลือกของทาง FUN88 แต่เพียงผู้เดียว:

อ้างอิงไป และแก้ปัญหาสุดท้ายโดยการตัดสินซึ่งอาจจะกำหนดโดยFUN88 หรือ

ก่อนที่ศาลของฟิลิปปินส์จะยอมรับข้อตกลง การขอยอมจำนนซึ่งเกิดขึ้นสม่ำเสมอจะไม่กระทบต่อสิทธิของ FUN88 ในการดำเนินการทางกฎหมาย หรือระเบียบการของการพิพากษาอื่นๆ

 

24. ความรับผิดชอบการเดิมพัน

FUN88จะมีการเสนอทางเลือกให้กับสมาชิกทำการตั้งค่าการควบคุมตนเองจากการเดิมพันและการใช้งานบัญชีของตนโดยมีช่วงเวลา 7 วัน หรือ 90 วัน เมื่อมีการตั้งค่าการใช้งานฟังค์ชั่นนี้แล้วตามระยะเวลาที่ตั้งค่าไว้ ท่านจะไม่สามารถเปิดใช้งานบัญชีของท่านระหว่างช่วงเวลาดังกล่าวไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามจนกว่าจะครบตามจำนวนวันที่ตั้งค่าไว้ เราจะพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเปิดบัญชีนั้นใหม่ระหว่างช่วงเวลาที่ตั้งค่าไว้ หากท่านต้องการตั้งค่าฟังค์ชั่นนี้หรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังค์ชั่นนี้ โปรดติดต่อเราที่ cs.thaifun @ gmail.com สมาชิกอาจยื่นคำร้องเพื่อปิดใช้งานบัญชีแบบถาวร FUN88 จะดำเนินการให้กับทุกคำร้องที่ส่งโดยอีเมลล์ที่ทำการกรอกไว้ตอนสมัครสมาชิกและทำการส่งอีเมลล์มาที่ cs.thaifun @ gmail.com